Yash Pharmacy

Latest Updates

GPAT Qualifiers

GPAT Qualifiers 2021

Mr. Pavan Vishnu Birgad
Mark’s – 181
AIR – 2023

Mr. Satish Ganesh Kurdhane
Mark’s – 154
AIR – 4358

Mr. Kailas Vitthal Sonpasare
Mark’s – 144
AIR – 5617

Mr. Rushikesh Madhukar Lingayat
Mark’s – 169
AIR – 2860

Mr. Abhijeet Ramesh Jogdande
Mark’s -160
AIR – 3642

Ms. Pooja Ashok Karpe
Mark’s – 162
AIR – 3469

Mr. Rajendra Balasaheb Kharat
Mark’s – 171
AIR – 2687

Ms. Ayodhya Shrihari Totare
Mark’s – 166
AIR – 3102

Mr. Bhagwan Sheshrao Zote
Mark’s – 171
AIR – 2687